Mediation en Scheidingsbemiddeling

      Wat is mediation?

 

Mediation is een manier om conflicten, ruzies en vastgelopen onderhandelingen vlot te trekken en tot een oplossing te komen. Een neutrale deskundige, de mediator, begeleidt de communicatie en onderhandelingen tussen twee of meer conflictpartners bij het vinden van gezamenlijk gedragen oplossingen of besluiten. Het gaat bij het vinden van oplossingen niet om wie er juridisch gelijk heeft, maar om haalbare afspraken die rekening houden met alle belangen die meespelen en die de betrokkenen willen en kunnen respecteren. Mediation kan alleen slagen als beide partijen de wens hebben om er samen uit te komen en daar dus ook hun best voor willen doen.

 

Een belangrijk doel van mediation is het behoud van de relatie of, als dit onverhoopt onmogelijk blijkt, een respectvol afscheid. 

Falger Mediation

Voor duurzame oplossingen bij kwesties op het werk en bij verstoorde verhoudingen in gezinnen. Mediation met vakkennis en ervaring. Gesprekken kunnen plaatsvinden op een sfeervolle eigen locatie centraal in Utrecht.​​​​​​​

       Waarom mediation?

 

1. Het kan heel snel plaatsvinden,

2. De investering is overzichtelijk, een gemiddelde mediation duurt vijf tot twintig uren, inclusief de administratie er omheen.

3. Conflictpartners hebben zelfbeschikkig over besluiten en afspraken, waardoor de kans dat afspraken worden nagekomen aanzienlijk groter is.

4. De mediation is ingebed in een juridisch pakket, waardoor vertrouwelijke zaken vertrouwelijk blijven.

       Aanpak mediation

 

Mediation verloopt via een aantal stappen:

1. Er speelt een kwestie,

2. Intakegesprek

3. Mediationovereenkomst en verkenning

4. Eventueel gemaakte afspraken vastleggen, bijvoorbeeld in afsprakenlijst of vaststellingsovereenkomst

5. Beëindiging